Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Beernemse Zwemclub BZC, of activiteiten waaraan BZC deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijks te zien zijn.

Deelname aan deze activiteiten betekent dat u toestemming verleent dat BZC deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto’s mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. BZC zal deze foto’s ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.